Postavljanje tipi kampa

Work Involved:
  • Indijanski šatori
Postavljanje tipi kampa