Naslikan šator u kampovi

Work Involved:
  • Indijanski šatori
Naslikan šator u kampovi